Зорилт

Гамшгийн Эрсдлийг Бууруулахад Уламжлалт Болон Шинжлэх Ухааны Аргыг Ашиглах нь төслийн хүрээнд 15 аймгийн 128 сумын иргэд гар утсандаа мессеж хэлбэрээр 6 өдрийн цаг агаар болон бэлчээрийн мэдээ хүлээн авах боломжтой болсон.

төслийн хүрээнд 15 аймгийн 128 сумын иргэд гар утсандаа мессеж хэлбэрээр 6 өдрийн цаг агаар өдрийн цаг агаар болон бэлчээрийн мэдээ хүлээн авах боломжтой болсон.

Зорилго

Гамшгийн Эрсдлийг Бууруулахад Уламжлалт Болон Шинжлэх Ухааны Аргыг Ашиглах нь төслийн хүрээнд 15 аймгийн 128 сумын иргэд гар утсандаа мессеж хэлбэрээр 6 өдрийн цаг агаар болон бэлчээрийн мэдээ хүлээн авах боломжтой болсон.

  • бэлчээрийн мэдээ
  • бэлчээрийн мэдээ
  • бэлчээрийн мэдээ
  • бэлчээрийн мэдээ

Эрхэм зорилго

Гамшгийн Эрсдлийг Бууруулахад Уламжлалт Болон Шинжлэх Ухааны Аргыг Ашиглах нь төслийн хүрээнд 15 аймгийн 128 сумын иргэд гар утсандаа мессеж хэлбэрээр 6 өдрийн цаг агаар болон бэлчээрийн мэдээ хүлээн авах боломжтой болсон

  • бэлчээрийн мэдээ
  • бэлчээрийн мэдээ
  • бэлчээрийн мэдээ
  • бэлчээрийн мэдээ

Ажлын гүйцэтгэл (%)

Сумдад
Аймгуудад
Улаанбаатар хотод
А. Баатарчулуун

- ЗАХИРАЛ -

Компанийг үүсгэн байгуулагч бөгөөд 10 гаран жил вэбсайт хийж, онлайн худалдаа, сургалтын систем, танилцуулга, админ вэб хийсэн.


А. Баатарчулуун

- ЗАХИРАЛ -

Компанийг үүсгэн байгуулагч бөгөөд 10 гаран жил вэбсайт хийж, онлайн худалдаа, сургалтын систем, танилцуулга, админ вэб хийсэн.


А. Баатарчулуун

- ЗАХИРАЛ -

Компанийг үүсгэн байгуулагч бөгөөд 10 гаран жил вэбсайт хийж, онлайн худалдаа, сургалтын систем, танилцуулга, админ вэб хийсэн.


А. Баатарчулуун

- ЗАХИРАЛ -

Компанийг үүсгэн байгуулагч бөгөөд 10 гаран жил вэбсайт хийж, онлайн худалдаа, сургалтын систем, танилцуулга, админ вэб хийсэн.


А. Баатарчулуун

- ЗАХИРАЛ -

Компанийг үүсгэн байгуулагч бөгөөд 10 гаран жил вэбсайт хийж, онлайн худалдаа, сургалтын систем, танилцуулга, админ вэб хийсэн.


А. Баатарчулуун

- ЗАХИРАЛ -

Компанийг үүсгэн байгуулагч бөгөөд 10 гаран жил вэбсайт хийж, онлайн худалдаа, сургалтын систем, танилцуулга, админ вэб хийсэн.