Мэдээний гарчиг

“Хөгнө Мээж” төрийн бус байгууллагын зөвлөх багаас Хушаат сумын “Хушаатын баялаг” үржлийн хоршоотой хамтран боловсруулсан тус стратегийг хэрэгжүүлснээр сумын мал аж ахуйн салбарт дэвшилтэт менежмент, арга барил нэвтэрч, 2025 он гэхэд цөм сүргийн үржлийн мал, дээд зэргийн чанартай үхрийн махны эрэлт, нийлүүлэлт нэмэгдэх, хоршооны чадавхи бэхжих, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн эрх зүйн орчин бүрэлдэх зэрэг үр дүн гарн

Дунд хугацааны стратеги:
  • нийлүүлэлт нэмэгдэх, хоршооны чадавхи бэхжих, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн.
  • нийлүүлэлт нэмэгдэх, хоршооны чадавхи бэхжих, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн.
  • нийлүүлэлт нэмэгдэх, хоршооны чадавхи бэхжих, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн.

“Хөгнө Мээж” төрийн бус байгууллагын зөвлөх багаас Хушаат сумын “Хушаатын баялаг” үржлийн хоршоотой хамтран боловсруулсан тус стратегийг хэрэгжүүлснээр сумын мал аж ахуйн салбарт дэвшилтэт менежмент, арга барил нэвтэрч, 2025 он гэхэд цөм сүргийн үржлийн мал, дээд зэргийн чанартай үхрийн махны эрэлт, нийлүүлэлт нэмэгдэх, хоршооны чадавхи бэхжих, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн эрх зүйн орчин бүрэлдэх зэрэг үр дүн гарн

Мэдээ 1
2018/03/03 6
Мэдээ 2
2018/03/03 22
Мэдээ 3
2018/03/03 8

Энэ мэдээ нь 3 сэтгэгдэлтэй байна.

А. Баатарчулуун » 2018/03/03 » Хариу бичих

Хэдийгээр энэхүү стратеги нь зөвхөн Хушаат сумын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа ч түүний үзүүлэх үр дүн, шинэлэг байдал, үр нөлөө нь бусад сум, аймгийн мал аж ахуйн салбарт загвар болж, Монгол улсын хэмжээнд малчдын амжиргааг тогтвортой дэмжих нэгэн хөдөлгүүр болно гэдэгт Мерси кор итгэж байна.

А. Баатарчулуун » 2018/03/03 » Хариу бичих

Хэдийгээр энэхүү стратеги нь зөвхөн Хушаат сумын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа ч түүний үзүүлэх үр дүн, шинэлэг байдал, үр нөлөө нь бусад сум, аймгийн мал аж ахуйн салбарт загвар болж, Монгол улсын хэмжээнд малчдын амжиргааг тогтвортой дэмжих нэгэн хөдөлгүүр болно гэдэгт Мерси кор итгэж байна.

А. Баатарчулуун » 2018/03/03 » Хариу бичих

Хэдийгээр энэхүү стратеги нь зөвхөн Хушаат сумын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа ч түүний үзүүлэх үр дүн, шинэлэг байдал, үр нөлөө нь бусад сум, аймгийн мал аж ахуйн салбарт загвар болж, Монгол улсын хэмжээнд малчдын амжиргааг тогтвортой дэмжих нэгэн хөдөлгүүр болно гэдэгт Мерси кор итгэж байна.

Санал бодлоо хуваалцна уу

Таны нэр *

Таын имэйл *

Зурвас

ИЛГЭЭХ