Төслийн нэр

Мерси Мерси Кор Монгол байгууллага 2016 оны 9 сарын 5-6ны өдрүүдэд RCP төслийн загвар боловсруулах семинарыг зохион байгууллаа. Тус семинарын зорилго нь Даван туулах, дасан зохицох чадамжийн үнэлгээ (STRESS)-ний үр дүнг хуваалцах, шинэ төслийн загвар боловсруулах байсан. 5 сард зохион байгуулсан STRESS үнэлгээг эхлүүлэх семинараас хойш төслийн баг гадны зөвлөх хөлслөн эдийн засгийн хөгжил, экосистем менежмент, засаглал, хотжилт, санхүүгийн хүртээмж, малын гаралтай бүтээгдэхүүний маркетинг гэсэн зургаан салбарт үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. Семинарын үеэр зохион байгуулагчид дээрх үнэлгээний үр дүнгээс оролцогчидтой хуваалцаж, RCP төслийн үйл ажиллагааны чиглэл, хүрээг тодорхойлох талаар оролцогчдын санал бодлыг сонслоо. Семинарт Мерси Кор Монгол, төв оффис, төрийн болон төрийн бус, санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын төлөөлөл нийлсэн 31 хүн оролцлоо.

еминарын үеэр зохион байгуулагчид дээрх үнэлгээний үр дүнгээс оролцогчидтой хуваалцаж, RCP төслийн үйл ажиллагааны чиглэл, хүрээг тодорхойлох талаар оролцогчдын санал бодлыг сонслоо. Семинарт Мерси Кор Монгол, төв оффис, төрийн болон төрийн бус, санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын төлөөлөл нийлсэн 31 хүн оролцлоо.

еминарын үеэр зохион байгуулагчид дээрх үнэлгээний үр дүнгээс оролцогчидтой хуваалцаж, RCP төслийн үйл ажиллагааны чиглэл, хүрээг тодорхойлох талаар оролцогчдын санал бодлыг сонслоо. Семинарт Мерси Кор Монгол, төв оффис, төрийн болон төрийн бус, санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын төлөөлөл нийлсэн 31 хүн оролцлоо.

еминарын үеэр зохион байгуулагчид дээрх үнэлгээний үр дүнгээс оролцогчидтой хуваалцаж, RCP төслийн үйл ажиллагааны чиглэл, хүрээг тодорхойлох талаар оролцогчдын санал бодлыг сонслоо. Семинарт Мерси Кор Монгол, төв оффис, төрийн болон төрийн бус, санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын төлөөлөл нийлсэн 31 хүн оролцлоо.


Санал бодлоо хуваалцна уу

Таны нэр *

Таны имэйл *

Зурвас

ИЛГЭЭХ